Nieuws /Agenda

 
Educatielijn 2015 - 2016:
Voor alle groepen in het basisonderwijs is er op een passende wijze verkeerslessen te geven. Hieronder de verdeling in groepen en wat er wordt aangeboden.
 
Alle scholen uit de gemeente Hellendoorn ontvangen deze educatielijn.
Wellicht kunnen de verkeersouders een mooie en nuttige aanvulling zijn bij deze projecten!!
 
Dode hoekproject basisscholen:
4 en 5 november 2013 konden basisscholen zich opgeven voor de dode hoekcursus.
Er werd gestart met de theorie, daarop volgend de Veilig op weg Test.
En buiten wachtte een vrachtwagen en trekker met aanhanger (tankje) om de theorie uit te proberen in de praktijk.
Iedereen was enthousiast, want wie wil er niet achter het stuur van zo'n groot voertuig??
een impressie:
 
                            
de theorie gegeven in de kantine van De Zweef.                                                     Dhr Praas, directeur van Transmission stelt zijn vrachtwagen kosteloos beschikbaar en
                                                                                                                              bekostigd deze cursus .Dhr Praas: bedankt voor dit initiatief.
 
                                                                          Dhr van Leusen stelt zijn trekker kosteloos beschikbaar.
                                                                          Daarvoor ook onze dank.
                                                                             
 
 Er is een foto album aangemaakt op Mijnalbum.nl , hierop staan foto's die gemaakt zijn van bijv. verkeersquiz, praktijk examen, dode hoek project enz.
Als er foto's geplaatst zijn ontvangt de betreffende verkeersouder een mail met een link om de foto's te bekijken en of te printen.
Ik hoop op deze wijze jullie beter van dienst te kunnen zijn om foto's te zien en te delen. Veel kijkplezier!!
 
Vanaf de tweede helft van dit jaar komt de plaatselijke afdeling van VVN met een eigen website.
Ons emailadres is: vvn-hellendoorn@hotmail.com
 
Er wordt binnenkort een album aangemaakt om foto's na te kunnen bestellen.
Op deze  'nieuwe' manier via mijnalbum gaat dat mogelijk makkelijker. Zie binnenkort!
 
 
April 2013
 
Op donderdag 11 april hebben de leerlingen van de basisscholen in de gemeente Hellendoorn het theorie-examen afgelegd.
vrijdag 12april 2013 hebben 21 leerlingen van de basisschool De Brug (speciaal onderwijs) het mondeling theorieexamen afgelegd.
De leerlingen werden getoetst op verkeersborden, verkeerstekens en verkeersinzicht. Het examen werd afgenomen bij de leerlingen door de plaatselijke afdeling van VVN.
Het resultaat: allemaal geslaagd.
Mondeling theorie-examens afnemen op basisscholen is nieuw in Nederland, de Brug laat zien ook de verkeersveiligheid van hun leerlingen in hoog vaandel te hebben staan!
 

Donderdagochtend 18 april heeft het praktische verkeersexamen 2013 plaatsgevonden.

Het examen werd afgelegd door ruim 450 kinderen van groep 7 of 8 van de basisscho­len in de gemeente Hellendoorn. Zij fietsten een bepaalde route door Nijverdal en werden daarbij op verschillende locaties gecontroleerd door aangemelde vrijwilligers op het maken van fouten. Het verkeersexamen werd voor de twaalfde keer achteréén georganiseerd door de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met de gemeente. Dit examen is een hulpmiddel om te bepalen of de leerlingen enige kennis en inzicht hebben in verkeerssituaties.

De Brug wordt WELKOM geheten.         Opstellen in de rij!!              Een hand uitsteken en wandelend over een voetgangersoversteekplaats, ZO HOORT HET.....

 

 controlepost                               ook de EHBO is aanwezig            de fiets wordt gecontroleerd.     De politie is aanwezig en houdt toezicht    De Allerlaatste leerling!!!

          

 Na het fietsexamen wordt bij de laatste post de nummers weer ingenomen en alle leerlingen kregen een medaille, appel, mars en water. Voldaan wachten en uitrusten!!!
 
 De uitslag:  Van de 450 leerlingen hebben er 5 een negatieve uitslag gekregen, dat is minder dan 1%. Een prima eindresultaat!!
 
Alle vrijwilligers, Hartelijk dank voor jullie inzet om dit examen tot een succes te maken. TOP. Iedereen die geslaagd is: van harte gefeliciteerd!!!
 
 
Verkeersquiz
Pas geleden zijn er 6 finalisten naar het Huis van Cultuur & Bestuur gekomen om te strijden wie de zich het hele jaar de winnaar van de verkeersquiz
2013 mag noemen.
De finalisten waren: PR Marijkeschool, De Ark, De Blenke,  Wingerd, Pr. Margrietschool, en de De Rietslenke! De winnaar is geworden "" De Wingerd""
Van harte gefeliciteerd. Er zijn foto's gemaakt en de verkeersouders van de school hebben hiervan bericht gehad.
Bij mijn downloads kan iedereen de foto's zien, en delen.
 
De Triangel had het mooiste spandoek tijdens de verkeersquiz 2013 en won hiermee een taart!